Kennismaken met Mirjam Spruijt: Mensenmens en new business fan

Vandaag een kijkje achter de schermen bij Steam door de bril van het vertrouwde gezicht van client director Mirjam Spruijt, al elf jaar aan boord bij Steam.

Wat doe jij op een gemiddelde werkdag bij Steam?
“Als Client Director ben ik in de basis een adviseur die de klanten van Steam van het begin tot einde begeleidt. Ik bespreek met klanten wat hun doelen en doelstellingen zijn en hoe we die met zakelijke communicatie kunnen oplossen. Ik ben het eerste aanspreekpunt voor klanten, ik maak briefings op basis van hun vraag en zorg ervoor dat alle resources die nodig zijn aangehaakt worden, zoals strategie, creatie, productie, account en mediabureau.”

Samenwerken in een driehoek
“We werken altijd in een driehoek met een client director, een creatief en een strateeg. Zo doorlopen we samen de analyse en strategie fase, gevolgd de creatieve fase waarin we een kitchen review met de klant — letterlijk een kijkje in de keuken tijdens het creatieve proces — en de uiteindelijke concept presentatie doen en we sluiten af met de executie en productiefase waarbij dan weer een projectmanager aansluit.”

Van analyse tot executie
“Mijn rol is die van de analyse samen met de strateeg en nadat hij de strategie heeft geschreven, schrijf ik het media- en communicatieplan waarbij ik ook het mediabureau inschakel. Tijdens de creatieve fase presenteer ik veel aan de klanten, samen met creatie. Mijn rol gedurende het proces is steeds dat ik alle uitgangspunten handhaaf. Zitten we nog steeds op koers en is alles wat we maken en doen in lijn met de strategie? Geven we echt antwoord op de vraag?”

Hoe ben je in het communicatievak verzeild geraakt?
“Ik ben blijven hangen na een vakantiebaantje als receptioniste bij het reclamebureau Stavorinus Vroom en Wagner. Ik had mijn Schoevers diploma en zou na de vakantie naar de HBO gaan, maar daar ben ik nooit beland. Ik dacht echt: als dit werken is, dan wil ik niks anders. We werkten van 9.00 uur ’s ochtends tot 22.00 uur ’s avonds maar het was zo leuk. We deden alles met de zaak: je at van de zaak, je dronk van de zaak en je rookte van de zaak, we gingen uit en op vakantie met de zaak. Dat kun je je nu niet meer voorstellen.”

De bioscoopreclame met het paard
“Toen ik kon solliciteren op de functie van traffic en productie assistent, ben ik ervoor gegaan. Wat me daarbij hielp is dat ik al van jongs af aan in op het werk van mijn vader rondliep, hij werkte als Technisch Directeur bij drukkerij Calff & Meischke — dat heette in de oorlog tijdelijk Cloeck & Moedigh omdat een van de eigenaren Joods was maar veranderde de naam na de oorlog weer terug. Veel mensen kennen het bedrijf van de bioscoopreclame met het paard. Mijn oom was eigenaar van Drukkerij Spruijt, opgericht door mijn opa en een begrip in Amsterdam. Zo had ik al veel kennis van het productieproces. Uiteindelijk heb ik mezelf ook verder geschoold in het reclame- en communicatievak, onder meer door opleidingen bij de SRM.”

Geluksmomentjes op je werk?
“Het leukste aan mijn werk is dat ik met zoveel verschillende mensen te maken heb. Ik ben echt heel graag met nieuwe dingen bezig, daar maak je me gelukkig mee. En het aller gelukkigst word ik als er een nieuwe klant binnen komt. Dat het gelukt is om iemand te overtuigen met onze ideeën. En het moment dat we een nieuw concept presenteren, dat is toch een mijlpaal en het eind van de weg die je samen met je collega’s en de klant hebt afgelegd.”

“Omdat ik ook trekker van het jongerenbureau Nowsy ben, duik ik steeds weer in de jongerendoelgroep. Dat vind ik ontzettend boeiend. Samen met Paul Sikkema van onderzoeksbureau Qrius doen we onderzoek en hebben we veel contacten met jongeren. Zo leuk om in hun belevingswereld te duiken en te horen wat hen beweegt. Ook draag ik graag mijn kennis over aan jongeren. Leerlingen komen regelmatig bij ons binnenkijken, waarbij ik mijn ervaringen uit het vak met hen deel.”

Hoe begin je je dag bij Steam?
“Ik kom met de fiets, de auto of lopend naar de zaak, dat laatste is iets van de laatste tijd. Ik ga altijd eerst koffie halen. Dan mijn mail doen of direct een meeting. Elke dag is anders. Soms een dag vol met vergaderingen, een andere keer veel plannen en briefings schrijven en contact onderhouden met alle betrokkenen bij een campagne.”

Mooiste project?
“Dat zijn er heel veel. Maar de vrouwencampagne van Defensie vind ik heel goed. Vorige week werd 4 jaar campagnevoering voor de vrouwencampagnes voor Defensie beloond met de internationale RAD Award.

En de recente campagne voor Conclusion; onder dat bedrijf vallen maar liefst 25 verschillende labels. Dat er dan een creatief concept uitkomt waarmee iedereen gelukkig is, dat vind ik gaaf! Ook de pensioenfederatie campagne is er een waar ik trots op ben. Zij houden zich bezig met een onderwerp waar jongeren totaal niet mee bezig zijn. Je moet zo’n onderwerp in het nu trekken en het in de belevingswereld van jongeren laten passen. Daar zijn we heel goed in geslaagd.”

Waar haal je je inspiratie vandaan?
“Door veel over mensen en doelgroepen te lezen, in de media en uit onderzoek. Ik ben bij jongerenonderzoeken aanwezig, ik vind het heel interessant om jongeren te ontmoeten. Op die manier leer ik wat hen beweegt en kan ik ons werk ook zo relevant mogelijk maken. Op een authentieke manier, en met humor als dat past.”

Wat vind je fijn aan Steam?
“Steam is een eerlijk bureau met fijne mensen, je weet altijd waar je aan toe bent. En dat geldt ook voor onze klanten.”

Mis je de good old days nog wel eens?
Lachend: “Nee joh, dat zou ik nu niet eens meer trekken. Dat gefeest is sowieso wel over als je kinderen krijgt. We hebben nu geen overwerkcultuur meer bij Steam en dat vind ik heel prettig.”

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store