Ook Steam is nog steeds volop aan het werk in deze roerige periode. Daarvoor waren wat aanpassingen nodig maar eigenlijk was het hele Steam team van 25 mensen binnen no-time up and running vanuit huis. We praten even bij met Onno Gout, Client Service Director van Steam.

Hoe gaat het nu bij jullie?
“Het gaat goed ondanks deze bizarre situatie. Iedereen is vanuit huis aan het werk en we doen gelukkig nog steeds veel. We houden onderling veel contact met elkaar en met onze klanten.”

De dag ziet er nu wel anders uit natuurlijk. Hoe houden jullie contact?
“We hebben iedere ochtend via Skype een video call waarin iedereen in beeld is. Elke Steam medewerker vertelt dan kort waar hij of zij mee bezig is. Zo willen we de betrokkenheid binnen het team behouden.”

Helpt dat?
“Ja zeker. Normaal gesproken loop je even bij elkaar naar binnen en praat je bij over projecten. Nu is alles nog vers, maar als deze situatie langer gaat duren, dan mis je gewoon de sociale contacten. Het is belangrijk dat je toch contact blijft houden. Even bellen, liefst ook even videobellen. Dan zie je elkaar tenminste even!”

Hoe verlopen nu de contacten met jullie klanten?
“Steam is gewoon up and running met de beperking dat we niet fysiek bij elkaar kunnen komen. Bij klanten is het soms moeilijk om mensen bij elkaar te krijgen in een call. Dat komt natuurlijk ook omdat iedereen vanuit huis werkt. We proberen zoveel mogelijk voor onze klanten te blijven doen. Ook al is niet alles mogelijk op locatie zoals de productie, we kunnen nog veel doen zoals strategische stukken uitwerken, concepten bedenken, content en copy creëren en websites bouwen.”

Waren jullie eigenlijk voorbereid op een situatie als deze?
“We zijn ISO gecertificeerd voor crisissituaties zoals bijvoorbeeld brand, maar we hebben zoiets nog nooit echt mee gemaakt. Dit was voor ons dus ook direct een mooie test. Er waren wel een paar kleine uitdagingen maar eigenlijk was iedereen binnen no-time online vanuit huis!”

Heb je nog tips?
“Zorg dat je blijft samenwerken, dit geldt zowel voor klanten als voor collega’s. Hou je werkritme aan en ga vooral ook even lekker naar buiten. De hele dag binnen zitten is niet goed voor je. En bel ons vooral als je ergens mee zit of als we je kunnen helpen met dingen waar je ineens tijd voor hebt omdat andere projecten of werkzaamheden zijn vervallen.”

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store