Steam klassieker: De loopbaandiagnose van het UMC

Sommige klassiekers in de arbeidsmarktcommunicatie zijn het waard om te delen, vaak ook omdat ze nog steeds actueel zijn en zo weer ingezet zouden kunnen worden. Vandaag een campagne die Steam ontwikkelde voor het UMC Utrecht: De Loopbaandiagnose. Binnen de Employer Branding strategie lag er ook toen de vraag aan ten grondslag ‘Hoe kunnen we meer verpleegkundigen werven?’

Van zeer specialistisch tot handen aan het bed
Nu heeft het UMC Utrecht alles in huis als het gaat om verpleegkundige functies, van super gespecialiseerd tot ‘handen aan het bed’ functies. Er zijn zoveel verschillende afdelingen en specialisaties dat zelfs verpleegkundigen die in het UMC werken, vaak niet alle mogelijkheden kennen. En we merkten dat veel verpleegkundigen ook niet wisten wat voor mogelijkheden er waren om een stap te maken naar een andere afdeling of andersoortige functie. Terwijl die mogelijkheden eindeloos waren.

Hans Kroonen van Steam vertelt: “Ook toen al probeerden we bij Steam dingen te doen met arbeidsmarktcommunicatie die niemand anders deed. Een brand utility inzetten voor je werkgeversmerk bestond nog niet. Wat je dan eigenlijk doet, is je medewerkers of potentiële medewerkers een dienst aanbieden die 100% relevant voor je doelgroep is, met als gevolg dat het een promotioneel instrument wordt. Je werkgeversmerk valt dan op omdat je je doelgroep echt helpt en iets waardevols biedt zonder vacatures te pushen. In dit geval dus niet opvallen door leuk te zijn, maar door nuttig en handig te zijn.”

Een anamnese van je carrière
Hans vervolgt: “Zo bedachten we voor het UMC Utrecht de loopbaandiagnose, waarmee verpleegkundigen feitelijk een diagnose konden doen van hun eigen loopbaan, een soort anamnese van hun carrière. We hoorden vaak van verpleegkundigen dat ze wel wilden doorgroeien in hun vak, maar dat ze op de plek waar ze zaten geen carrièreperspectief hadden. Het UMC Utrecht was aan de andere kant door de tekorten in de zorg bang voor uitstroom en wilde haar verpleegkundigen graag behouden. Daarom wilden we die verpleegkundigen laten zien wat voor een zee aan carrièremogelijkheden het UMC Utrecht hen bood.”

Aan de hand van de Loopbaandiagnose, een interactieve tool, die helemaal paste bij de vernieuwende aanpak van het UMC Utrecht, kregen verpleegkundigen inzicht in hun drijfveren, welk type verpleegkundige ze zijn, welk ontwikkelingspad daarbij past en welke concrete mogelijkheden er zijn. En de tool was natuurlijk niet alleen geschikt voor verpleegkundigen van het UMC Utrecht maar voor alle verpleegkundigen die op zoek waren naar een volgende stap.

Verpleegkundigen adviseerden de tool aan elkaar
De loopbaandiagnose werd een groot succes. Meer dan 8.000 verpleegkundigen raadpleegden de diagnose en verpleegkundigen adviseerden de tool ook aan elkaar. Er werd veel over geschreven in de media en er was zelfs een Belgisch ziekenhuis die de tool wilde adopteren voor hun eigen website. En mooier compliment konden we niet krijgen natuurlijk.

Image for post
Image for post

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store